ขนมปังที่อบแล้วมีเนื้อเหนียวและแฉะ เกิดจากสาเหตุใด?