ขนมปังที่อบแล้วมีเนื้อเหนียวและแฉะ เกิดจากสาเหตุใด?


ขนมปังที่อบแล้วมีเนื้อเหนียวและแฉะ ส่วนใหญ่มักเกิดจากปริมาณน้ำตาลในส่วนผสมแป้งมากเกินไปและแป้งมีปริมาณกลูเต็นน้อยเกินไป ทำให้เนื้อขนมปังเหนียวและแฉะ แก้ไขได้โดยลดปริมาณน้ำตาลและนมลง