top of page

วิธีเตรียมปลาดุกไม่ให้คาว


วิธีการเตรียมปลาดุกไม่ให้คาว ก่อนนำไปประกอบอาหาร

การทำปลาดุกไม่ให้คาว ต้องใช้ปลาดุกสดๆ เมื่อหั่นเป็นชิ้นแล้วต้องล้างด้วยน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูหรือเกลือเจือจางหรือน้ำปูนขาว หรือน้ำปูนแดงเพื่อกำจัดเมือกและกลิ่นคาวปลาอออก แล้วล้างน้ำอีกครั้งให้สะอาด เพียงเท่านี้เมื่อนำเอาปลาดุกไปประกอบอาหารก็จะไม่มีกลิ่นคาวปลาแล้วค่ะ ^___^

Recent Posts
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page