top of page

ทำเค้กผลไม้อย่างไรไม่ให้ผลไม้จมอยุ่ที่ก้น

หลายๆคนคงเคยประสบปัญหาการทำเค้กผลไม้แล้วผลไม้ชอบไปจมอยู่ที่ก้นเค้ก การที่ผลไม้จมอยู่ที่ก้นเค้กนั้นมักขึ้นอยู่กับส่วนผสมตามสูตร เพราะเค้กผลไม้จะมีสูตรเฉพาะ ไม่ใช่ใส่ผลไม้ลงไปในเค้กได้เลยทันที ซึ่งวิธีที่จะไม่ให้ผลไม้จมคือแบ่งแป้งออกมาจากส่วนผสมเล็กน้อยแล้วนำไปคลุกกับผลไม้ที่เตรียมไว้ ก่อนนำผลไม้นั้นไปใส่ลงในส่วนผสมเค้ก คลุกเพื่อไม่ให้ผลไม้ติดกัน และผลไม้จะไม่จมอยู่เฉพาะก้น และการใส่ผลไม้ต้องใส่โดยวิธีโรยลงไปเท่านั้นนะจ๊ะ!

Recent Posts
Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page